Site Overlay

Käyttöehdot

Verkkosivujen käyttöehdot

Käyttäessänne Foxie Soulin verkkosivuja hyväksytte samalla alla kerrotut ehdot teitä sitoviksi. Tämän lisäksi näillä sivuilla olevat eri asiakirjat voivat sisältää muita erityisiä ehtoja.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Selainsuositukset

foxiemarketing.fi-verkkosivut toimivat parhaiten uusimmilla selainversioilla. Sivustolla saattaa esiintyä ongelmia vanhoilla selainversioilla, kuten esimerkiksi Internet Explorer -selaimella käytettäessä. Tuetut selaimet ovat Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus (mukaan lukien visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto) sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Foxie Soul Oy:lle.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin.

Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Foxie Soul pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja sekä rajoittaa niille pääsyä.

Vastuu verkkosivujemme sisällöstä

Internet-sivujemme sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Foxie Soulista, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tai sijoitusneuvontana. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen perustuu aina erilliseen sopimukseen.

Foxie Soul tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta.

Mikäli Foxie Soulin sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai niiden palveluun, ei Foxie Soul vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Näille kolmansien osapuolien sivuille kirjoittautuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Foxie Soul ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista sivustolle esimerkiksi pankkitunnuksilla tai muulla vastaavalla tavalla. Palvelu sisältää myös osioita, joiden käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Foxie Soulin kanssa. Yhteistyökumppanien tuottamien tuotteiden ja palveluiden käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää sopimusta ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja sopimusten mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän palvelua käyttäessään aiheuta häiriöitä eikä vahinkoa muille käyttäjille, Foxie Soulille, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille eikä loukkaa heidän oikeuksiaan.

Foxie Soulilla on oikeus keskeyttää ja estää välittömästi palvelun käyttö sellaiselta käyttäjältä, joka toimii näiden ehtojen vastaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Foxie Soulille, sen yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella palvelun käyttämisellä aiheuttamastaan vahingosta.

Palveluntarjoaja

Nimi: Foxie Soul Oy
Kotipaikka: Turku

Pääkonttori:
Ursininkatu 14 a A 22, 20100, Turku, Suomi

Y-tunnus: 3187702-4
Puhelin: +385449896103

Copyright © Foxie Soul Oy All rights reserved.